Inici / actuacions / Implementació d'una aplicació per a dispositius intel·ligents en l'àmbit dels residus

Implementació d'una aplicació per a dispositius intel·ligents en l'àmbit dels residus
Descripció

Actualment, les noves tecnologies han esdevingut un canal de comunicació àgil i eficaç entre els ciutadans. En aquest context, els ens locals i supramunicipals poden utilitzar aquests canals per comunicar informacions d’interès i/o permetre la realització de tràmits en l’àmbit dels residus: consultar informació sobre el sistema de recollida de residus present al municipi, sol·licitar recollides addicionals, informar sobre incidències en el servei, rebre avisos i notificacions, etc.

Per tant, es recomana als ens locals i supramunicipals l’elaboració d’una aplicació per a dispositius intel·ligents (smartphones i tablets) com a suport al servei de recollida de residus, amb la finalitat d’establir una via de comunicació eficient entre el ciutadà i l’ens local sobre tots aquells aspectes relacionats amb la gestió de residus al municipi.

  Més informació

Tipus de fracció
Matèria Orgànica
Paper-Cartró
Envasos Lleugers
Vidre
Resta
Altres fraccions: bolquers, oli, tèxtil, vegetal, piles, RAEE, voluminosos, altres
Categoria
Recollida selectiva
Tipus d’actuació
Innovació tecnològica
Optimització i eficiència del servei de recollida
Control, vigilància i sanció
Zona d’implementació
Municipis petits
Municipis mitjans
Municipis grans
Municipis
Santander
Tiana
Vilablareix

Cercador


Tipus de fracció
Tipus d'actuació
Categoria
Zona d’implementació
Paraula clau

Subscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme