Avís legal

Per a qualsevol dubte o aclariment, envieu un correu electrònic a contacte@residusmunicipals.cat.

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades han estat incorporades en un fitxer, titularitat de Agència de Residus de Catalunya amb domicili a C/ Provença, 204-208. 08036 Barcelona, amb la finalitat de gestionar de forma adient la relació comercial existent. Així mateix us informem del vostre dret d'accés, oposició, rectificació i cancel•lació d'aquestes dades, que podeu exercir a través d'aquest correu electrònic.

L’Agència de Residus de Catalunya no pot utilitzar, vendre o cedir a tercers les teves dades personals sense autorització prèvia.

Identificació del tractament

Contactes de l’Agència de Residus de Catalunya


Responsable

Agència de Residus de Catalunya


Finalitat

Gestió de les dades de les persones, l’activitat professional de les quals està directament relacionada amb l’àmbit competencial de l’Agència de Residus de Catalunya

 

Legitimació

Consentiment de la persona interessada per tal que l’Agència de Residus de Catalunya pugui posar-s’hi en contacte, mitjançant correu postal, electrònic o via telefònica, per tractar directament assumptes professionals en què estan treballant i fer-los arribar informació sobre les activitats que s’organitzen.


Destinataris

Les dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixin els serveis TIC per compte del responsable del tractament. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hagueu consentit expressament.


Drets de les persones interessades

Sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o l’oposició al tractament. Cal utilitzar el formulari disponible a l’apartat Protecció de dades del web de l’Agència de Residus de Catalunya.

 

Funcionalitat

El portal “residusmunicipals.cat” és un espai que facilita l’intercanvi de coneixement entre municipis i els agents del sector i posa a disposició dels professionals eines per a facilitar l’assoliment dels objectius per a la gestió dels residus municipals. A més d’aquesta plataforma web, residusmunicipals.cat també organitza activitats en línia i presencials.

Propietat

El portal és propietat de l’Agència de Residus de Catalunya i fou creada per l’Agència de Residus de Catalunya, Ecoembes i Ecovidrio, amb la col•laboració de la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Reutilització de la informació

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública, la reutilització de la informació pública és lliure i no està subjecta a restriccions, llevat dels supòsits en què, per via reglamentària, se sotmeti a l’obtenció d’una llicència específica, per raó de la tutela d’altres drets o béns jurídics, o a la sol·licitud prèvia de l’interessat.

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, i modificada per la Llei 18/2015, de 9 de juliol (que al seu torn transposa la Directiva 2013/37/UE), regulen la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a reutilitzar la informació de les instàncies públiques. D'acord amb aquesta normativa, la Generalitat de Catalunya permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l'obra i, a més, la transformació de l'obra per fer-ne obres derivades, per a tot el món i sense cap limitació temporal, d'acord amb l'instrument legal CC0 de Creative Commons, i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l'ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació de les obres. En els continguts on s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s'hi estableixin.

No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de la Generalitat de Catalunya en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de la Generalitat de Catalunya i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Política de privadesa

Com a usuari del portal “residusmunicipals.cat” t’informem que el seu ús no suposa la recollida de cap dada de caràcter personal.

Inscripció al butlletí informatiu

Existeix un butlletí informatiu del portal “residusmunicipals.cat” on les dades que es requereixin per rebre’l seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullen i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

L’Agència de Residus de Catalunya informa que les vostres dades seran incloses en un fitxer registrat a nom del portal “BUTLLETÍ RESIDUSMUNICIPALS.CAT”, amb la finalitat de poder-vos comunicar de qualsevol aspecte en referència al portal.

Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les vostres dades, adreçant-vos per correu electrònic a l’adreça ( contacte@residusmunicipals.cat)

Política de galetes

Aquest portal utilitza galetes (cookies) només amb finalitats estadístiques i d’analítica, i proporciona així informació rellevant als responsables de l’aplicació per millorar el servei a la ciutadania i per personalitzar els serveis i els continguts.

La galeta mai no va associada a cap dada de caràcter personal que us pugui identificar, són anònimes, i se'n fa un ús merament estadístic.

Quines galetes recull el portal web?

 

Informació addicional
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a l’enllaç següent

Agència de Residus de Catalunya
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Provença, 204-208 | 08036 Barcelona | Telèfon: 93 567 33 00 | Fax: 93 567 32 93
residus.gencat.cat | twitter.com/residuscat
Subscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme