Inici / actuacions / Promoció de la recollida selectiva als mercats municipals

Promoció de la recollida selectiva als mercats municipals
Descripció

El Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus a Catalunya estableix a l’article 54 que la persona titular d’una activitat que genera residus comercials els ha de gestionar per sí mateixa, d’acord amb les obligacions pròpies de les persones productores o posseïdores de residus. La persona titular de l’activitat ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a una persona gestora autoritzada per a què se’n faci la valorització, si aquesta operació és possible, o bé, s’ha d’acollir al sistema de recollida i gestió que l’ens local competent estableixi per a aquest tipus de residus, sempre i quan el municipi ofereixi el servei. 

L’activitat comercial és un dels principals generadors de residus en l’àmbit urbà. Segons un estudi elaborat per l’Agència de Residus de Catalunya l’any 2013, els residus comercials representen un 37% de la generació dels residus municipals a Catalunya. En aquest context, cal destacar que un d’aquests grans generadors a nivell comercial, principalment de matèria orgànica, són els mercats municipals, essent la gestió dels seus residus de competència municipal. Per aquest motiu, l’ens local ha d’adoptar mesures específiques adreçades a aquest sector que permetin una major participació dels mateixos en els esquemes de recollida selectiva, millorant així, els nivells de recollida globals del municipi.

  Més informació

Tipus de fracció
Matèria Orgànica
Paper-Cartró
Envasos Lleugers
Vidre
Resta
Categoria
Recollida selectiva
Tipus d’actuació
Optimització i eficiència del servei de recollida
Zona d’implementació
Municipis petits
Municipis mitjans
Municipis grans
Municipis
Arenys de Mar
Barcelona
Calella
Castellar del Vallès
Martorell
Sant Adrià de Besòs
Tarragona

Cercador


Tipus de fracció
Tipus d'actuació
Categoria
Zona d’implementació
Paraula clau

Subscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme