Inici / actuacions / Innovació en el servei de recollida de residus municipals: Pla de control i millora contínua

Innovació en el servei de recollida de residus municipals: Pla de control i millora contínua
Descripció

Arran de la crisi econòmica patida en els darrers anys, les administracions públiques han buscat optimitzar els serveis prestats sense que això suposés una disminució de la seva qualitat. En molts casos, existeix potencial de millorar l’eficiència dels serveis de recollida de residus i neteja viària.

En aquest context, es recomana la implementació d’un sistema de control i millora contínua amb l’objectiu d’oferir un servei de qualitat a la ciutadania i aconseguir la màxima eficiència en la prestació del servei. Addicionalment, es recomana introduir el concepte de facturació variable, on l’Ajuntament paga a l’empresa concessionària en funció del compliment i la qualitat del servei. En aquest sentit, el grau de satisfacció ciutadana amb el servei hauria de computar a l’hora d’avaluar el grau de qualitat del servei.

  Més informació

Bibliografia d'interès

Monogràfic millora contínua a StQ
Tipus de fracció
Matèria Orgànica
Paper-Cartró
Envasos Lleugers
Vidre
Resta
Altres fraccions: bolquers, oli, tèxtil, vegetal, piles, RAEE, voluminosos, altres
Categoria
Altres
Tipus d’actuació
Innovació tecnològica
Optimització i eficiència del servei de recollida
Control, vigilància i sanció
Zona d’implementació
Municipis mitjans
Municipis grans
Municipis
Consell Comarcal del Segrià
Prat de Llobregat, el
Sant Cugat del Vallès
Vitòria-Gasteiz

Cercador


Tipus de fracció
Tipus d'actuació
Categoria
Zona d’implementació
Paraula clau

Subscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme