Inici / actuacions / Redacció d’un Pla local de prevenció de residus municipals

Redacció d’un Pla local de prevenció de residus municipals
Descripció

A Catalunya, l’any 2015 es van generar 3,70 milions de tones de residus municipals, el que equival a una generació de 493,29 kg/hab/any. La prevenció de residus requereix la implicació de tots els actors: ciutadans, comerços, empreses, associacions, administracions, etc., essent necessari planificar, establir objectius i indicadors, així com aplicar un estratègia a mitjà i llarg termini que permeti aconseguir la participació i sensibilització dels diferents agents, per tal d’assolir els objectius de reducció de residus plantejats.

La redacció d’un Pla local de prevenció de residus municipals permet definir les línies estratègiques de futur en quant a la prevenció de residus municipals, mitjançant les quals es pretén desenvolupar un pla de treball per als propers anys per tal de reduir la quantitat de residus generats; incorporar noves actituds i mecanismes en les estratègies de prevenció de residus, tant a nivell organitzatiu com a nivell d’hàbits del ciutadà; millorar l’efectivitat dels recursos aportats i generar un estalvi econòmic; i, augmentar el grau de sensibilització i participació de la població en general i de cadascun dels agents implicats en particular.

  Més informació

Tipus de fracció
Matèria Orgànica
Paper-Cartró
Envasos Lleugers
Vidre
Resta
Altres fraccions: bolquers, oli, tèxtil, vegetal, piles, RAEE, voluminosos, altres
Categoria
Prevenció
Tipus d’actuació
Prevenció
Zona d’implementació
Municipis petits
Municipis mitjans
Municipis grans
Municipis
Barcelona
Cardedeu
Cellera de Ter, la
Consell Comarcal de Les Garrigues
Cornellà de Llobregat
Mataró
Palma de Cervelló, la
Terrassa
Vic

Cercador


Tipus de fracció
Tipus d'actuació
Categoria
Zona d’implementació
Paraula clau

Subscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme