Inici / actuacions / Adopció de sistemes de control, vigilància i sanció en el context dels sistemes de recollida selectiva porta a porta

Adopció de sistemes de control, vigilància i sanció en el context dels sistemes de recollida selectiva porta a porta
Descripció
D’acord amb el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus a Catalunya i el Decret 278/93, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, els ens locals i supramunicipals tenen el dret d’aplicar sancions econòmiques quan s’infringeix una Ordenança o Reglament. En aquest context, per tal de garantir un correcte funcionament del servei de recollida de residus, els ens locals i/o supramunicipals haurien de disposar d’un servei d’inspecció amb l’objectiu d’evitar irregularitats, en molts casos causades per conductes incíviques. Per tant, la finalitat del servei d’inspecció ha de ser reconduir aquestes conductes, inicialment mitjançant avisos i, en cas que aquests no resultin efectius, mitjançant l’obertura d’expedients sancionadors. En aquest sentit, es recomana que abans d’incoar un expedient sancionador, l’Ajuntament hagi advertit al presumpte infractor mitjançant requeriments notificats per escrit de l’incompliment de la normativa reguladora dels residus i del fet que la infracció comesa pot ser objecte de sanció. Per al desenvolupament d’aquests sistemes és recomanable disposar de normativa reguladora en l’àmbit dels residus (una Ordenança o un Reglament). No obstant això, alguns municipis catalans han posat sancions sense disposar d’instruments normatius propis, emparant-se amb la Llei de residus de Catalunya.

  Més informació

Tipus de fracció
Matèria Orgànica
Paper-Cartró
Envasos Lleugers
Vidre
Resta
Categoria
Recollida selectiva
Tipus d’actuació
Control, vigilància i sanció
Zona d’implementació
Municipis petits
Municipis mitjans
Municipis grans
Municipis
Blanes
Cervera
Girona
Guissona
Sant Sadurní d'Anoia
Verdú

Cercador


Tipus de fracció
Tipus d'actuació
Categoria
Zona d’implementació
Paraula clau

Subscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme