Inici / actuacions / Implementació de mesures per a millorar els circuits d'aprofitament d'excedents no alimentaris

Implementació de mesures per a millorar els circuits d'aprofitament d'excedents no alimentaris
Descripció


Els ens locals han de prioritzar la implementació de mesures per al tancament dels circuits d'aprofitament d'excedents no alimentaris per diverses raons fonamentals. En primer lloc, a nivell ambiental aquestes mesures contribueixen a reduir la quantitat de residus enviats a abocadors i incineradores, minimitzant així l'impacte negatiu sobre el medi ambient i la salut pública. 

A més, promoure l'aprofitament d'excedents no alimentaris en àmbits com el tèxtil, l'electrònica o el mobiliari fomenta la circularitat de l’economia local, en línia amb les directrius de la Comissió Europea sobre l'Economia Circular. Així, la implementació d'aquestes mesures està en consonància amb regulacions locals, autonòmiques i europees, com ara la Directiva europea 2008/98/CE sobre residus, que insten a les autoritats municipals a prendre mesures concretes per a la gestió sostenible dels residus i la promoció de pràctiques de reutilització.

  Més informació

Tipus de fracció
Altres fraccions: bolquers, oli, tèxtil, vegetal, piles, RAEE, voluminosos, altres
Categoria
Prevenció
Preparació per a la reutilització
Tipus d’actuació
Prevenció
Zona d’implementació
Municipis petits
Municipis mitjans
Municipis grans
Municipis
Bilbao
Girona
Mollet del Vallès
Reus
Sant Cugat del Vallès
Vic
Viladecans

Cercador


Tipus de fracció
Tipus d'actuació
Categoria
Zona d’implementació
Paraula clau

Subscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme