Inici / actuacions / Projecte LIFE REthinkWASTE: Repensant el sistema de pagament de la recollida de residus

Projecte LIFE REthinkWASTE: Repensant el sistema de pagament de la recollida de residus
Descripció

El projecte LIFE REthinkWASTE: Rethinking municipal tariff systems to improve urban waste governance té per objectiu principal dotar a les administracions públiques unes eines basades en el paradigma PxG-GxC (pagament per generació i pagament per coneixement) per a augmentar la participació i la recollida selectiva dels residus, reduir la fracció resta per càpita i augmentar la taxa de recuperació efectiva, amb una reducció simultània de la factura mitjana de residus domèstics.

En aquest sentit, el projecte s’ha centrat en compaginar i comparar dos paradigmes: Pagament per Generació (PxG; PAYT en anglès) basat en el principi "qui contamina paga”: un sistema de taxa justa de residus pel qual qui produeix menys residus i els selecciona millor, paga menys.

Generació per Coneixement (GxC; KAYT en anglès), basat en la idea que els hàbits dels productors de residus cap a la recollida separada es poden millorar informant-los d’una manera continuada i convenient, combinant tecnologies (aplicacions, etc.) i reunions presencials amb informadors reals.

  Més informació

Informació complementària

Projecte LIFE REthinkWASTE
Tipus de fracció
Matèria Orgànica
Paper-Cartró
Envasos Lleugers
Vidre
Resta
Altres fraccions: bolquers, oli, tèxtil, vegetal, piles, RAEE, voluminosos, altres
Categoria
Recollida selectiva
Tipus d’actuació
Accions d’informació i comunicació
Zona d’implementació
Municipis petits
Municipis mitjans
Municipis grans
Municipis
Brull, el
Sant Just Desvern
Santa Eulàlia de Ronçana

Cercador


Tipus de fracció
Tipus d'actuació
Categoria
Zona d’implementació
Paraula clau

Subscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme