Inici / actualitat

ACTUALITAT

Catalunya assoleix un 45,3% en la recollida selectiva de residus el 2022
25/07/2023

El darrer any 2022 es van generar un total d’1.740.360 tones de residus a Catalunya, de les quals un 45,3% van ser recollides de manera selectiva, d’acord amb l’últim balanç de dades realitzat per l’Agència de Residus de Catalunya. Aquesta xifra representa un increment de l’índex de recollida selectiva del 0,3% respecte l’any 2021, i mostra una estabilització de l’índex de recollida selectiva, fent visible que a les grans ciutats de Catalunya la recollida selectiva encara és baixa.

Pel que fa a la xifra de generació de residus, l’any 2022 es van generar uns 3,8 Mt de residus municipals, un 1,2% menys que a l’any 2021, situant la generació per càpita en 493 kg/hab./any.

Analitzant la recollida selectiva per fraccions (orgànica, vidre, paper i cartró i envasos lleugers), s’ha vist un lleuger increment en les quantitats segregades respecte a l’any anterior, excepte en el paper i cartró. La fracció on s’ha produït un major increment en la seva recollida són els envasos lleugers (7%), seguit del vidre (5,3%). Les quantitats recollides d’orgànica han augmentat en menor proporció, un 1,4%; per altra banda, el paper i cartó ha disminuït un 4,5%.

Tanmateix, les dades de la fracció resta indiquen que encara manquen més de la meitat dels residus municipals generats per recollir selectivament, atès que aquesta encara representa el 54,7% de les tones recollides (2.098.540 tones). D’aquesta quantitat, el 71,1% es va sotmetre a tractament previ, un 4% més respecte a l’any anterior. En aquest sentit, una dada positiva és la davallada contínua de la destinació a dipòsit controlat: l’any 2022 s’han destinat a dipòsit controlat 1.175.000 tones de residus municipals, representant el 30,6% del total de residus municipals generats. No obstant això, aquesta dada encara és llunyana al màxim del 10% establert per l’any 2035, d’acord amb les directives europees de gestió de residus.

Per altra banda, observant les dades segregades per comarques, cal destacar que aquelles capdavanteres en la recollida selectiva dels residus municipals estan constituïdes de municipis que compten amb serveis de recollida selectiva individualitzats, ja sigui models de recollida porta a porta o contenidors amb control d’accés i/o identificació de l’usuari. S’ha pogut comprovar que aquests models de recollida selectiva proporcionen índexs de segregació en origen superiors als models tradicionals d’anonimat, com els de contenidors oberts a la via pública. Les cinc comarques amb millors resultats de recollida selectiva són la Conca de Barberà, Osona, el Berguedà, el Solsonès i la Terra Alta. En aquest context, en l’àmbit municipal, els cinc primers  municipis amb els índexs més alts són Vilablareix, Albons, Corçà, Sant Quirze Safaja i Verges, tots ells amb sistema de recollida de residus porta a porta.

En aquest sentit, en la comparació estadística de municipis de més i menys de 50.000 habitants, el conjunt dels 23 municipis de més de 50.000 habitants assoleix una mitjana de recollida selectiva del 37,9% i es situa per sota la mitjana de Catalunya. La mitjana de recollida selectiva del conjunt dels 924 municipis de menys de 50.000 habitants puja a 47,5%, per sobre la mitjana de Catalunya.

En aquest context, totes les dades presentades es poden consultar a la pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya, on hi ha documents on reflecteixen les principals magnituds de la gestió de residus de l’any 2022 (consulta aquí).

Més informació

Subscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme