Inici / actuacions / Realització de la recollida d’objectes reutilitzables mitjançant contenidors

Realització de la recollida d’objectes reutilitzables mitjançant contenidors
Descripció

En l’àmbit de la prevenció, una de les accions que es poden realitzar és la recollida d’objectes reutilitzables (productes tèxtils, joguines, RAEEs petits, etc.) com a mesura per reduir la generació de residus. Es tracta de donar la màxima vida útil possible als productes, generant menys residus i reduint l’impacte ambiental. Addicionalment, la reutilització té diversos impactes positius: a nivell econòmic perquè contribueix a la creació de llocs de treball verds, impulsant l’economia col·laborativa; i a nivell social perquè, en molts casos, les iniciatives de reutilització vénen impulsades per col·lectius i empreses d’economia social.

Es proposa als ens locals i supramunicipals complementar el servei de recollida de roba existent amb un servei de recollida d’altres objectes reutilitzables (joguines, RAEEs petits, etc.), facilitant així, la separació i reutilització dels mateixos. Una opció és la instal·lació de contenidors per a la recollida d’objectes reutilitzables a la via pública. 

  Més informació

Tipus de fracció
Altres fraccions: bolquers, oli, tèxtil, vegetal, piles, RAEE, voluminosos, altres
Categoria
Preparació per a la reutilització
Tipus d’actuació
Optimització i eficiència del servei de recollida
Zona d’implementació
Municipis petits
Municipis mitjans
Municipis grans
Municipis
Bilbao

Cercador


Tipus de fracció
Tipus d'actuació
Categoria
Zona d’implementació
Paraula clau

Subscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme