Inici / actuacions / Desenvolupament de mitjans específics per a la recollida comercial

Desenvolupament de mitjans específics per a la recollida comercial
Descripció

El Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus a Catalunya estableix a l’article 54 que la persona titular d’una activitat que genera residus comercials els ha de gestionar per sí mateixa, d’acord amb les obligacions pròpies de les persones productores o posseïdores de residus. La persona titular de l’activitat ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a una persona gestora autoritzada per a què se’n faci la valorització, si aquesta operació és possible, o bé s’ha d’acollir al sistema de recollida i gestió que l’ens local competent estableixi per a aquest tipus de residus, sempre i quan el municipi ofereixi el servei. 

L’activitat comercial és un dels principals generadors de residus en l’àmbit urbà, motiu pel qual l’adopció de polítiques específiques per a aquest col·lectiu pot permetre una major participació en els esquemes de recollida selectiva, millorant els nivells de recollida globals del municipi. Segons un estudi elaborat per l’Agència de Residus de Catalunya l’any 2013 els residus comercials representen un 37% de la generació dels residus municipals a Catalunya.

  Més informació

Tipus de fracció
Matèria Orgànica
Paper-Cartró
Envasos Lleugers
Vidre
Resta
Categoria
Recollida selectiva
Tipus d’actuació
Optimització i eficiència del servei de recollida
Zona d’implementació
Municipis petits
Municipis mitjans
Municipis grans
Municipis
Amposta
Badalona
Blanes
Conselh Generau d'Aran
Mataró
Mollet del Vallès
Sant Adrià de Besòs
Viladecans

Cercador


Tipus de fracció
Tipus d'actuació
Categoria
Zona d’implementació
Paraula clau

Subscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme