Inici / actuacions / Adopció de sistemes de control, vigilància i sanció a nivell comercial

Adopció de sistemes de control, vigilància i sanció a nivell comercial
Descripció

El Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus a Catalunya estableix a l’article 54 que la persona titular d’una activitat que genera residus comercials els ha de gestionar per sí mateixa, d’acord amb les obligacions pròpies de les persones productores o posseïdores de residus. La persona titular de l’activitat ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a una persona gestora autoritzada per a què se’n faci la valorització, si aquesta operació és possible, o bé s’ha d’acollir al sistema de recollida i gestió que l’ens local competent estableixi per a aquest tipus de residus, sempre i quan el municipi ofereixi el servei.

En aquest context, per tal de garantir una correcta separació dels residus comercials, els ens locals i/o supramunicipals haurien de disposar d’un servei d’inspecció amb l’objectiu d’exigir la realització de la recollida selectiva als establiments comercials. Per tant, la finalitat del servei d’inspecció ha de ser reconduir els hàbits dels establiments comercials, inicialment mitjançant avisos i, en cas que aquests no resultin efectius, mitjançant l’obertura d’expedients sancionadors.

  Més informació

Tipus de fracció
Matèria Orgànica
Paper-Cartró
Envasos Lleugers
Vidre
Resta
Categoria
Recollida selectiva
Tipus d’actuació
Control, vigilància i sanció
Zona d’implementació
Municipis mitjans
Municipis grans
Municipis
Barcelona
Girona
Sant Cugat del Vallès
Vila-seca

Cercador


Tipus de fracció
Tipus d'actuació
Categoria
Zona d’implementació
Paraula clau

Subscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme