Inici / actuacions / Adopció de sistemes de control, vigilància i sanció en el context dels sistemes de recollida selectiva amb contenidors

Adopció de sistemes de control, vigilància i sanció en el context dels sistemes de recollida selectiva amb contenidors
Descripció

Un dels problemes associats a la recollida de residus amb contenidors és l’anonimat que disposen els ciutadans, fet que provoca que la no participació en la recollida selectiva no tingui conseqüències. Mitjançant l’adopció de sistemes de control, vigilància i sanció, l’usuari del servei es sent controlat per l’ens competent de la gestió dels residus, aspecte que ajuda a reconduir els mals hàbits i, conseqüentment, a millorar els nivells de recollida selectiva assolits.

D’acord amb el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus a Catalunya i el Decret 278/93, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, els ens locals i supramunicipals tenen el dret d’aplicar sancions econòmiques quan s’infringeix una Ordenança o Reglament.

En aquest context, per tal de garantir una correcta separació dels residus llençats als contenidors de la via pública, els ens locals i/o supramunicipals haurien de disposar d’un servei d’inspecció amb l’objectiu de promoure la realització de la recollida selectiva a les llars. Per tant, la finalitat del servei d’inspecció ha de ser reconduir els hàbits dels ciutadans, inicialment mitjançant avisos i, en cas que aquests no resultin efectius, mitjançant l’obertura d’expedients sancionadors.

  Més informació

Tipus de fracció
Matèria Orgànica
Paper-Cartró
Envasos Lleugers
Vidre
Resta
Categoria
Recollida selectiva
Tipus d’actuació
Control, vigilància i sanció
Zona d’implementació
Municipis petits
Municipis mitjans
Municipis grans
Municipis
Amer
Blanes
Caldes de Malavella
Consell Comarcal de la Selva
Hostalric
Madrid
Manlleu
Sils
Vidreres

Cercador


Tipus de fracció
Tipus d'actuació
Categoria
Zona d’implementació
Paraula clau

Subscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme