Inici / actuacions / Desenvolupament de mitjans específics per a la recollida de residus de piles i acumuladors

Desenvolupament de mitjans específics per a la recollida de residus de piles i acumuladors
Descripció

Els residus de piles i acumuladors poden contenir metalls com el mercuri, cadmi o plom, que són potencialment perillosos per la salut humana i pel medi ambient, i per tant, una vegada usats, han de rebre el tractament adequat.

En conseqüència, el primer pas per un correcte tractament d’aquests residus s’inicia en la correcta recollida, i és per aquest motiu que la recollida selectiva de les piles elimina des de l’inici el risc que podrien tenir al medi ambient.

En aquest context, es recomana a les administracions locals i supramunicipals promoure mesures par a la recollida específica de residus de piles i acumuladors en els seus municipis,  seguint les directrius del segon conveni marc entre l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i els sistemes de responsabilitat ampliada del productor establerts per aquest flux.

  Més informació

Tipus de fracció
Altres fraccions: bolquers, oli, tèxtil, vegetal, piles, RAEE, voluminosos, altres
Categoria
Recollida selectiva
Tipus d’actuació
Optimització i eficiència del servei de recollida
Zona d’implementació
Municipis petits
Municipis mitjans
Municipis grans
Municipis
Consell Comarcal del Berguedà
Sant Feliu de Guíxols
Vallirana
Vilanova i la Geltrú

Cercador


Tipus de fracció
Tipus d'actuació
Categoria
Zona d’implementació
Paraula clau

Subscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme