Inici / actuacions / Recollida de residus amb contenidors mòbils o plataformes mòbils amb contenidors

Recollida de residus amb contenidors mòbils o plataformes mòbils amb contenidors
Descripció

En els nuclis antics de les ciutats hi ha diferents factors que dificulten el desenvolupament d’una òptima recollida dels residus: carrers estrets que dificulta l'accés dels vehicles de recollida, manca d'espai per ubicar els contenidors, impacte visual dels contenidors, etc. Ateses aquestes circumstàncies, alguns municipis, principalment turístics o amb nuclis històrics, han optat per desenvolupar recollides mòbils en els centres històrics de les seves ciutats. 

La instal·lació de contenidors mòbils únicament en determinades hores del dia permet millorar la imatge de la ciutat, la neteja, la higiene i la qualitat de vida dels veïns, evitant males olors i augmentant l'espai públic per als vianants i veïns. En aquest context, els veïns d'aquestes zones poden dipositar els seus residus en els contenidors mòbils ubicats a les places i/o carrers per a aquesta finalitat, que són retirats novament segons l’horari preestablert.

  Més informació

Tipus de fracció
Matèria Orgànica
Paper-Cartró
Envasos Lleugers
Vidre
Resta
Altres fraccions: bolquers, oli, tèxtil, vegetal, piles, RAEE, voluminosos, altres
Categoria
Recollida selectiva
Tipus d’actuació
Optimització i eficiència del servei de recollida
Zona d’implementació
Municipis mitjans
Municipis grans
Municipis
Barcelona
Girona
Granollers
Molins de Rei
Palma de Mallorca
Sitges

Cercador


Tipus de fracció
Tipus d'actuació
Categoria
Zona d’implementació
Paraula clau

Subscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme