Inici / actuacions / Consideracions a tenir en compte en la recollida de Residus en Petites Quantitats

Consideracions a tenir en compte en la recollida de Residus en Petites Quantitats
Descripció

La Llei 3/2015, d’11 de març, sobre mesures fiscals, financeres i administratives defineix la deixalleria com un centre de recepció i emmagatzematge selectiu de productes per a la reutilització i de residus municipals per al seus tractaments posteriors: preparació per a la reutilització, valorització i disposició final. 

D’entre tots els residus perillosos i no perillosos que pot acceptar una deixalleria, els residus especials suposen una part important que necessiten d’una recollida diferenciada. Inclosos en aquesta tipologia, els Residus en Petites Quantitats (RPQ) requereixen garantir la seva recollida i emmagatzematge de forma específica i diferenciada ateses les seves característiques particulars, a fi d’evitar efectes perjudicials en el medi ambient o la salut de les persones. En aquest sentit, els ens locals han de garantir la recollida selectiva d’aquests residus generats a nivell domiciliari, això no obstant es recomana incloure dins del ventall de residus admissibles els residus d’agulles i objectes punxants.

  Més informació

Tipus de fracció
Altres fraccions: bolquers, oli, tèxtil, vegetal, piles, RAEE, voluminosos, altres
Categoria
Recollida selectiva
Tipus d’actuació
Optimització i eficiència del servei de recollida
Zona d’implementació
Municipis petits
Municipis mitjans
Municipis grans
Municipis
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental
Lleida

Cercador


Tipus de fracció
Tipus d'actuació
Categoria
Zona d’implementació
Paraula clau

Subscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme