Inici / actuacions / Incorporació del servei de deixalleries mòbils

Incorporació del servei de deixalleries mòbils
Descripció

La Llei 3/2015, d’11 de març, sobre mesures fiscals, financeres i administratives defineix la deixalleria com un centre de recepció i emmagatzematge selectiu de productes per a la reutilització i de residus municipals per al seus tractaments posteriors: preparació per a la reutilització, valorització i disposició final. 

En aquest sentit, el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual es va aprovar el Text refós de la Llei reguladora dels residus, estableix a l’article 52.1. que els municipis amb més de 5.000 habitants de dret, independentment o associadament i, si s’escau, els consells comarcals, han d’establir un servei de deixalleria mitjançant la instal·lació de la planta o les plantes necessàries per a la recollida dels corresponents residus. Aquestes deixalleries han de complir amb les prescripcions tècniques establertes per la Generalitat de Catalunya. 

De cara a avançar en aquesta política, diverses administracions han optat per la incorporació del servei de deixalleries mòbils, ubicades en zones properes als ciutadans, on aquests poden lliurar de manera selectiva diferents tipologies de residus. 

  Més informació

Tipus de fracció
Altres fraccions: bolquers, oli, tèxtil, vegetal, piles, RAEE, voluminosos, altres
Categoria
Recollida selectiva
Tipus d’actuació
Optimització i eficiència del servei de recollida
Zona d’implementació
Municipis petits
Municipis mitjans
Municipis grans
Municipis
Barcelona
Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa
Cornellà de Llobregat
Girona
Lleida
Rubí
Sant Cugat del Vallès
Santa Coloma de Gramenet
Tarragona
Valls
Vilafranca del Penedès

Cercador


Tipus de fracció
Tipus d'actuació
Categoria
Zona d’implementació
Paraula clau

Subscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme