Inici / actuacions / Promoció de la recollida selectiva en estacions d'esquí

Promoció de la recollida selectiva en estacions d'esquí
Descripció

El Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus a Catalunya estableix a l’article 54 que la persona titular d’una activitat que genera residus comercials els ha de gestionar per si mateixa, d’acord amb les obligacions pròpies de les persones productores o posseïdores de residus. La persona titular de l’activitat ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a un gestor autoritzat perquè se’n faci la valorització, si aquesta operació és possible, o bé la disposició del residu. Com alternativa, el productor pot acollir-se al sistema de recollida i gestió que l’ens local competent estableixi per a aquests tipus de residus, incloent-hi el servei de deixalleria. 

En el cas dels municipis d’àmbit rural, l’elevada generació de residus de les estacions d’esquí pot suposar que esdevinguin un dels principals generadors en l’àmbit urbà, presentant, en funció de la zona on es trobin, una marcada estacionalitat. Aquests fets dificulten la seva recollida mitjançant els sistemes ordinaris. Per aquest motiu, aquests equipaments necessiten la implantació de sistemes de recollida específics dimensionats de manera adequada, amb la finalitat d’assolir una major participació i optimització de l’eficiència del servei de recollida.

  Més informació

Tipus de fracció
Matèria Orgànica
Paper-Cartró
Envasos Lleugers
Vidre
Resta
Categoria
Recollida selectiva
Tipus d’actuació
Optimització i eficiència del servei de recollida
Zona d’implementació
Municipis petits
Municipis mitjans
Municipis grans
Municipis
Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça
Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Diputación de Granada

Cercador


Tipus de fracció
Tipus d'actuació
Categoria
Zona d’implementació
Paraula clau

Subscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme